Contactgegevens en openingstijden Smallsteps klantenservice

Openingstijden
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 18:00
8:30 - 17:00
Address
Smallsteps klantenservice
Demmersweg 76
7556 BN Hengelo
Contact leveranciers
Contact pers
​BTW-nummer: NL854111633B01
KvK-nummer: 60901934
<

Veelgestelde vragen

 • Wanneer stopt de opvangovereenkomst?

  De overeenkomst voor kinderdagopvang eindigt automatisch op de dag dat je kind 4 jaar wordt. Voor de buitenschoolse opvang is dit op de dag dat je kind 13 jaar wordt. Een andere einddatum kan natuurlijk ook, als je eerder wilt opzeggen. Houd wel rekening met de opzegtermijn van minimaal 1 maand. Het opzeggen van je overeenkomst regel je online met het opzegformulier.

  Gaat je kind naar de peuteropvang in Almere, dan stopt de opvang automatisch op de 15de of de laatste dag van de maand na zijn of haar 4e verjaardag.

 • Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang van mijn kind doorgeven?

  Bespreek je wensen met je locatiemanager. Dat kan op locatie als je je kind brengt of weer ophaalt, telefonisch op een moment dat jou goed uitkomt, of online via het contactformulier.

 • Hoe verleng ik het opvangcontract voor mijn kind(eren)?

  Als je kind niet direct na zijn vierde verjaardag naar school gaat, of als hij is blijven zitten en ook na zijn twaalfde nog naar de buitenschoolse opvang gaat, is het mogelijk om je contract te verlengen. Gebruik hiervoor het contactformulier. De locatiemanager neemt graag de mogelijkheden met je door. Natuurlijk kun je de verlenging ook persoonlijk of telefonisch doorgeven aan je locatiemanager. Kijk op de locatiepagina bij contactgegevens voor het telefoonnummer van jouw locatie.

 • Van kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Moet ik mijn kind opnieuw aanmelden?

  We nemen, ruim voordat je kind naar de basisschool gaat, contact met je op om je te informeren over de mogelijkheden van de buitenschoolse opvang. Ga je buitenschoolse opvang bij ons afnemen, zodra je kind naar de basisschool gaat, dan sturen wij je een nieuwe overeenkomst en is het snel en eenvoudig geregeld.

 • Kan ik ook een dagje ruilen?

  Dat kan, onder bepaalde voorwaarden. Zo vragen wij je om je kind via het ouderportaal tijdig af te melden als je een keer geen gebruik maakt van de opvang. Je bouwt dan tegoed op, dat je op een ander moment kunt inzetten, mits we die dag natuurlijk een plekje vrij hebben.

  Je leest alles over het afmelden van opvang en het opbouwen en inzetten van tegoed in onze aanvullende algemene voorwaarden die je kunt opvragen op de locatie of kunt downloaden, kijk hiervoor in  footer van de locatiepagina. 

 • Wat moet ik doen als mijn kind een dagje niet kan komen?

  Als je dit meer dan 4 dagen voor de start van de opvang weet, en je geeft het door via het ouderportaal, dan worden de opvanguren van die betreffende dag omgezet in een tegoed. Dit tegoed kun je op een ander moment inzetten voor extra opvang. Je vindt de voorwaarden voor het afmelden van opvang, het opbouwen van tegoed en het inzetten ervan in onze aanvullende algemene voorwaarden. Deze kun je opvragen op de locatie of kunt downloaden, kijk hiervoor in footer van de locatiepagina. 

PEDAGOGISCH BELEID

Hoe wij zorgen voor een plek waar jouw kind alle ruimte heeft om te ontdekken wie hij is en wat hij kan? Je leest het in ons pedagogisch beleid. 

Journalist Janneke Juffermans heeft een dag meegelopen. Ze laat zien hoe het beleid tot uiting komt in ons dagelijks werk.

Download

Janneke doet verslag: pedagogisch beleid in de praktijk

Download het pedagogisch beleid van jouw locatie

Ouderportaal/ouderapp Konnect

Wij communiceren met ouders via ons ouderportaal en de ouderapp van Konnect. Zo regel je de kinderopvang overal en op elk moment. 
Ook houden we je op de hoogte van wat je kind allemaal bij ons beleeft. We delen persoonlijke foto's en berichten, zodat je letterlijk een inkijkje krijgt in de avonturen van je kind. 

Download
Handleiding Konnect

Mijn Smallsteps ouderportaal

Afwezigheid, extra opvang en tegoed

Komt je kind een dag niet of heb je een keer extra opvang nodig?

Dat kan. Meld je de opvang meer dan 7 dagen van tevoren af, dan worden de opvanguren van die dag omgezet in een tegoed. Dat tegoed kan je op een ander moment inzetten voor extra opvang, mits we die dag natuurlijk een plekje vrij hebben.

Geen tegoed?

Dan ontvang je een aparte factuur voor de extra opvanguren.

Je vindt de voorwaarden voor afmelden, extra opvang en tegoed in onze aanvullende algemene voorwaarden. Deze kun je opvragen op de locatie of downloaden op de website, kijk hiervoor in footer van de locatiepagina. 

Smallsteps locatiezoeker

Zoek je locatie

 

Gezondheidsbeleid

Wel of niet naar de opvang bij ziekte?

“Ik voel me niet zo lekker…” Is je kind ziek? Dan blijft het natuurlijk thuis, waar het een paar dagen kan uitzieken met jouw liefdevolle aandacht en verzorging. Is je kind niet echt ziek, maar ook niet helemaal fit? We horen graag hoe het gaat als je je kind brengt. Wij letten dan extra op de symptomen en hoe je kind zich voelt. Als we het idee hebben dat het niet zo goed gaat, bellen we je direct om te overleggen.

Overdraagbare ziekten

Hatsjoe! Je kind kan andere kinderen besmetten met een virus. Vervelend, maar niet altijd te voorkomen. Sommige ziekten zijn al besmettelijk voordat je er iets van merkt. Vertel het ons bij het wegbrengen als er iets aan de hand lijkt te zijn. Ook als je kind zich anders gedraagt dan normaal. Ons gezondheidsbeleid volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook hebben we regelmatig overleg met de GGD.

Medicijnen toedienen

Onze pedagogische medewerkers geven alleen medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven. En vanzelfsprekend alleen als jij ermee instemt. Hieronder kun je een formulier downloaden waarmee je ons toestemming geeft om dit te doen.

Voeding en beweging

Buiten spelen, zingen, ravotten, knutselen, klimmen, tikkertje doen en de wereld verkennen. Daar krijg je honger van! Met gezond eten blijft je kleine ontdekker fit en vrolijk.

Gezonde voeding is belangrijk voor onder andere de groei van kinderen en de ontwikkeling van hun immuunsysteem. Bij Smallsteps krijgen de kinderen dan ook goede en gevarieerde voeding. Lekker!  

Richtlijnen Voedingscentrum

Hoe wij omgaan met voeding en beweging stemmen we af op de richtlijnen van het Voedingscentrum. We drinken bijvoorbeeld geen limonade, maar water en thee. En als tussendoortje knabbelen we graag op groente. Samen ontdekken we hoe een radijsje smaakt, een sperzieboon knakt, een kiwi voelt en wat de kleur is van een tomaat of banaan. Kinderen durven zo sneller nieuwe smaken en texturen te proberen. “Wat heb jij daar, een smoothie met verse aardbeien? Wil ik ook!” Samen eten is niet alleen gezond, maar ook heel leuk en lekker.

Lekker actief

Naast goed eten is het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Spelen, sporten, klimmen en klauteren is goed voor de lichamelijke, verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling. En het geeft meteen een flinke dosis plezier. Onze locatiemanager kan je nog veel meer vertellen over onze visie op voeding en beweging.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet schrijft voor dat we in de kinderopvang werken met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Die beschrijft de te volgen stappen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, kindermishandeling door een medewerker of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Onze locatiemanagers zijn allemaal opgeleid tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Ze zijn getraind om signalen te herkennen en daar meteen adequaat op te reageren. We doen alles voor de veiligheid van jouw kind.

Veilig slapen

“Je bent moe hè, ik stop je lekker in bed!” Slapen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is een natuurlijk onderdeel van het dagritme. Bij Smallsteps zorgen we ervoor dat je kind veilig naar dromenland reist. Alle pedagogische medewerkers van Smallsteps werken met het protocol ‘Veilig slapen’. Hierin staan richtlijnen die onze medewerkers volgen voor, tijdens en nadat je kind slaapt.

Download

Protocol ‘Veilig slapen’

GGD-rapport

De GGD onderzoekt of onze locaties aan alle kwaliteitsnormen voldoen en schrijft jaarlijks een rapport. Wil je het meest recente inspectierapport van onze locatie bekijken?

Download het GGD-rapport van jouw Smallsteps-locatie

Image alt text

Medezeggenschap en oudercommissie

Ouders spelen een belangrijke rol bij Smallsteps. Via oudercommissies denken ouders mee over onze kinderopvang. Over opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en activiteiten. De visie en mening van deze betrokken ouders is zeer waardevol, het draagt bij aan de kwaliteit van onze opvang. We willen immers allemaal het beste voor onze kinderen.

Zelf actief worden in de oudercommissie?

Vrijwel elke locatie van Smallsteps heeft een oudercommissie. Wil jij zelf actief worden? Graag! Spreek je locatiemanager even aan, die kan je er meer over vertellen. Een mailtje sturen naar jouw locatie kan natuurlijk ook.

Image alt text exist

Suggesties en vragen

Heb je een vraag, suggestie of opmerking? Vul hieronder het contactformulier in. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.

Neem contact op
x

Vragen en suggesties

Ik heb een
Mijn vraag gaat over (graag aankruisen wat van toepassing is)

Wat is je vraag?

Wat is je suggestie?

Waar kunnen we je vraag naar toe sturen?

Waar kunnen we je suggestie naar toe sturen?

Wensen en klachten

We zetten ons elke dag in voor de beste kinderopvang. Maar soms komt het voor dat je, als ouder, een opmerking, wens of klacht hebt. Bespreek dit dan met de medewerker of manager van jouw Partou. Zij zoeken graag samen met jou naar een oplossing.

Komen jullie er samen niet uit, dan kun je ons klachtenformulier invullen. Hoe deze procedure verloopt, lees je in ons klachtenreglement. Uiteindelijk streven we er altijd naar om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Elk jaar leveren we bij de GGD ons klachtenjaarverslag aan. In dit rapport kun je onder meer lezen hoe we klachten hebben opgelost en afgehandeld. Dit rapport kan iedereen bij ons opvragen. En mocht je niet tevreden zijn over een klachtafhandeling dan kun je terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.

x

Ik heb een klacht

Wat is je klacht?

Waar kunnen we je klacht toe sturen?