Veelgestelde vragen

Compensatie eigen bijdrage

 • Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  Een deel van de compensatie krijg je terug van de overheid en, in veel gevallen, ook een deel van ons.  Hoeveel je terug krijgt van ons of van de overheid hangt af van een aantal factoren, zoals je gezinsinkomen, of het gaat om het eerste kind of tweede kind etc. en wat de gemiddelde uurprijs is die je betaalt.

  Compensatieregeling vanuit de overheid
  Heb je recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan betaalt de overheid de eigen bijdrage aan jou terug. Dit is het bedrag tot het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag:

  • kinderdagverblijf tot € 8,17 per uur
  • buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur
  • peuteropvang tot € 8,17 per uur (klanten met kinderopvangtoeslag)

  Je ontvangt de compensatie van de overheid over de periode vanaf 16 maart tot 8 juni. Dat is tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de bso. Zoals het er nu naar uitziet, betaalt de overheid de eigen bijdrage eind juni, uiterlijk juli aan je terug.

  Compensatieregeling vanuit Smallsteps
  Betaal je een uurtarief dat boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt? Dan compenseren wij dit deel van de kosten. Dat doen we voor de periode van 16 maart tot en met 8 mei, omdat je kind vanaf maandag 11 mei weer van harte welkom is op onze opvang. Het compensatiebedrag van 16 maart tot en met 28 april heb je eind april op je bankrekening ontvangen. De vergoeding van 29 april tot en met 8 mei maken we eind mei naar je over.
  Betaal je voor de kinderopvang een uurtarief gelijk of lager dan het maximaal te vergoeden uurtarief dan ontvangt je geen compensatie vanuit ons. 

  Lees hier meer over hoeveel compensatie je terug krijgt

 • Hoe hebben jullie mijn compensatie berekend?

  Om het bedrag van ons deel van de compensatie te berekenen, hebben we drie gegevens vermenigvuldigd:

  1. De opvanguren zoals vermeld op je factuur van maart, april en mei
  2. Het aantal kalenderdagen dat je geen opvang genoten hebt wegens de coronamaatregelen (periode 1: 16 maart tot en met 28 april, periode 2: 29 april tot en met 8 mei)
  3. Het verschil tussen het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag (kinderdagverblijf € 8,17 en bso € 7,02) en de uurprijs die je betaalt.
   Het uurtarief dat je betaalt, kun je berekenen door het factuurbedrag te delen door het aantal “WK” uren op de factuur.
   Mocht je ook gebruik maken van tussenschoolse opvang, dan vallen de kosten daarvoor buiten de berekening van het uurtarief.

  De compensatie wordt dan als volgt berekend: aantal opvanguren van die maand x (aantal gemiste kalenderdagen/aantal dagen van die maand) * (gemiddelde uurtarief – Kinderopvangtoeslagtarief)

  Klink hier voor een voorbeeld berekening.

  NB:

  • Hoeveel jij van ons terugkrijgt voor periode 1 (16 maart – 28 april), zie je eind april terug op je bankafschrift. Je ontvangt hiervoor geen creditnota.
  • Hoeveel je terugkrijgt van ons voor periode 2 (29 april – 8 mei), zie je eind mei terug op je bankafschrift. Je ontvangt hiervoor geen creditnota.
  • Hoeveel je terugkrijgt van de overheid weten wij niet. Dat berekent zij zelf. De overheid streeft ernaar je eind juni, uiterlijk juli het bedrag naar jullie bankrekening over te maken.
 • Hoe is de compensatie verrekend bij een flexibel contract?

  Heb je een overeenkomst voor flexibele opvang en wisselen de opvangdagen per week; de ene week een dag, de andere week 2 dagen? Daar hebben we dezelfde berekening voor gebruikt als hierboven. Uitgaande van het totaal aantal uren dat je maandelijks afneemt.

  Let op: We gaan straks de uren die je maandelijks kunt inzetten voor de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn (16 maart tot en met 8 mei) van je jaartegoed afhalen. omdat je daar gedurende deze periode ook niet voor hebt hoeven betalen.

 • Wanneer krijg ik de eigen bijdrage van jullie terug?

  Wij gaan ons deel van de eigen bijdrage in delen terugbetalen:

  • Eind april ontvang je ons deel van je eigen bijdrage voor de periode 16 maart tot en met 28 april op je bankrekening. Op je bankafschrift verschijnt een regel voor de kinderopvang (voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagverblijf of peuteropvang) Neem je ook TSO af, dan maken we de compensatie daarvoor ook eind april naar je over.
  • Eind mei ontvang je ons compensatiedeel van je eigen bijdrage voor de periode 29 april tot en met 8 mei.
  • De overheid streeft ernaar haar deel van de eigen bijdrage vanaf 16 maart eind juni, begin juli naar je over te maken.
 • Naar welke rekening wordt de compensatie overgemaakt?

  Wij gaan de compensatie overmaken naar dezelfde bankrekening als die we gebruiken voor het afschrijven van je maandelijkse facturen.

  Maak je geen gebruik van automatische incasso, dan hebben we je eerder gevraagd je rekeningnummer te controleren/in te vullen. Om het bedrag van de compensatie te kunnen uitkeren, hebben we het juiste rekeningnummer en de juiste overige gegevens van je nodig.

 • Wanneer krijg ik de eigen bijdrage van de overheid terug?

  Het streven van de overheid is eind juni, uiterlijk juli het bedrag naar je over te maken, naar de bankrekening die bij de Belastingdienst bekend is op 6 april.

  Zie voor de meest actuele informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/04/17/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders.

 • Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag. Wordt mijn rekening dan gecompenseerd?

  Ook voor jou geldt, dat je de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag van ons terug krijgt.
  De overheid beraadt zich nog wat te doen met ouders die nu voor hun deel van de compensatie niet in aanmerking komen. Dit doen ze samen met de Brancheorganisaties en Boink, de belangenvereniging voor ouders.  

  In samenwerking met brancheorganisaties BMK en BK heeft ouderbelangenvereniging BOinK een enquête opgesteld die speciaal bedoeld is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Zij willen door middel van de enquête een beter beeld krijgen van de situatie. 

  Zij gebruiken de informatie uit de enquête om het ministerie van SZW te ondersteunen bij het ontwikkelen van de compensatieregeling voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

  Ontvang je geen kinderopvangtoeslag, vul dan de enquête in: https://www.boink.info/nieuws/vragenlijst-ouders-die-geen-vergoeding/kinderopvangtoeslag-krijgen

 • Ik heb een betaalachterstand/ik heb de factuur voor maart en april nog niet betaald. Kom in aanmerking voor de compensatieregeling?

  In dat geval verrekenen we het bedrag van de compensatieregeling met het openstaande bedrag van je  facturen.

 • Ik betaal het uurtarief dat geldt voor kinderopvangtoeslag. Ontvang ik wel compensatie?

  In dat geval krijg je, naast de kinderopvangtoeslag, ook de gehele eigen bijdrage terug van de overheid. De overheid streeft ernaar eind juni, uiterlijk juli het bedrag terug te betalen.

 • Ik heb van jullie geen compensatie ontvangen. Hoe kan dat?

  Wij gaan eind april de compensatie naar je overmaken. Mocht je op je bankrekening geen credit bedrag terugvinden, dan kan dat verschillende redenen hebben. De meest voor de hand liggende reden is, dat je een gemiddelde uurprijs betaalt die gelijk is aan of onder het maximum uurtarief ligt dat geldt voor de kinderopvangtoeslag:

  - kinderdagverblijf/peuteropvang tot € 8,17 per uur

  - buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur

  Het gemiddelde uurtarief dat je betaalt, kun je berekenen door het factuurbedrag te delen door het aantal “WK” uren op de factuur.

  Betaal je de facturen altijd zelf (en dus niet via automatische incasso)? Het kan zijn dat we in dat geval geen rekeningnummer van je hebben. Neem dan contact op met onze klantenservice via debiteuren@smallsteps.nl of 074-2405555.

 • Ik betaal altijd apart voor vervoerskosten en/ of een warme maaltijd en/of zwemles en/of activiteiten. Krijg ik die kosten ook gecompenseerd?

  Ja, ook deze kosten gaan we compenseren. Je ontvangt hier een creditfactuur voor. Op je bankafschrift zie je die compensatie apart vermeld. Ook deze compensatie gaan we in twee delen terugbetalen: deel 1 gaat over periode 16 maart tot en met 28 april. Dat deel van de compensatie betalen we eind april terug. Deel 2 gaat over periode 29 april tot en met 8 mei. Dat deel betalen we eind mei terug.

Periode compensatie

 • Voor hoelang geldt deze compensatie aan ouders?

  De compensatieregeling van de overheid geldt van 16 maart tot 8 juni 2020. De compensatieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt door tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de bso, en dat is 8 juni.

  Voor wie dit van toepassing is, compenseert onze organisatie het deel van de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag. Dat doen we voor de periode van 16 maart tot en met 8 mei, omdat je kind vanaf maandag 11 mei weer van harte welkom is op onze opvang.

 • Mijn overeenkomst is ingegaan in de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Hoe hebben jullie de compensatie berekend?

  Bij de berekening van de compensatie hebben we rekening gehouden met de looptijd van je overeenkomst. De berekening van de uren waarover je compensatie krijgt, is gebaseerd op de uren zoals die op de factuur van respectievelijk maart, april en mei zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de periode waarover de compensatiemaatregelen gelden, alsmede of jouw opvangovereenkomst gedurende die periode al dan niet volledig geldig was.

 • Mijn overeenkomst is beëindigd in de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Hoe hebben jullie de compensatie berekend?

  Bij de berekening van de compensatie hebben we rekening gehouden met de looptijd van je overeenkomst. De berekening van de uren waarover je compensatie krijgt, is gebaseerd op de uren zoals die op de factuur van respectievelijk maart, april en mei zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de periode waarover de compensatiemaatregelen gelden, alsmede of jouw opvangovereenkomst gedurende die periode al dan niet volledig geldig was.

 • Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas geld terug?

  Het recht op kinderopvangtoeslag en compensatie geldt alleen als je de factuur betaalt. De teruggave van je eigen bijdrage door de overheid is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag.

Juistheid compensatie

 • Het bedrag dat ik gecompenseerd heb gekregen, klopt volgens mij niet?

  Denk je dat het bedrag van ons deel van de compensatie niet klopt, dan kun je binnen 3 maanden contact opnemen met onze klantenservice via debiteuren@smallsteps.nl, of 074-2405555

 • Voor hoelang geldt deze compensatie aan ouders?

  De compensatieregeling van de overheid geldt van 16 maart tot 8 juni 2020. De compensatieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt door tot het moment van volledig opengaan van de scholen en de bso, en dat is 8 juni.

  Voor wie dit van toepassing is, compenseert onze organisatie het deel van de eigen bijdrage boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag. Dat doen we voor de periode van 16 maart tot en met 8 mei, omdat je kind vanaf maandag 11 mei weer van harte welkom is op onze opvang.

Tegoed

 • Krijg ik een tegoed voor de uren kinderopvang tijdens de corona periode?

  Nee, je bouwt in deze periode geen tegoed op voor de niet-genoten kinderopvanguren, zolang je compensatie voor je eigen bijdrage tot het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag ontvangt van de overheid. Afwezigheid in de periode van 16 maart tot en met 5 juni heeft niet tot tegoed geleid.

  Vanaf eind mei is jouw tegoed weer zichtbaar in Konnect. Vanaf  8 juni bouw je weer tegoeden op bij afwezigheid en kun je tegoeden ook weer in zetten. We volgen hierbij de werkwijze en spelregels zoals we dat vóór 16 maart ook deden.

Contract opzeggen of aanpassen

 • Ik heb geen werk meer/mijn inkomsten zijn gedaald en ik wil graag opzeggen.

  Heb je geen werk of inkomsten meer, dan hoef je je kinderopvang niet direct op te zeggen. Je kinderopvangtoeslag loopt namelijk nog 3 maanden door. Pas als je na drie maanden nog steeds geen nieuwe baan gevonden hebt, stopt het recht op kinderopvangtoeslag. Je dient dit dan door te geven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

  Verandert je inkomen? Geef deze wijziging dan door aan de Belastingdienst (www.toeslagen.nl), zodat je toeslag daarop aangepast kan worden.  Bij een lager inkomen ontvang je waarschijnlijk een hogere toeslag.

  Mocht je alsnog willen opzeggen, dan kan dat natuurlijk. Als je dit besluit neemt, houden we ons aan de opzegtermijn van 30 dagen, want dat is de reguliere contractuele afspraak. Je kunt je contract opzeggen via onze website. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt daarmee ook. Geef deze wijziging in je kinderopvang daarom ook door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

 • Op dit moment kan ik door het coronavirus geen opvang afnemen. Kan ik per direct opzeggen?

  We raden je aan om je kinderopvang niet te beëindigen. De overheid heeft aangegeven de niet-genoten kinderopvang te vergoeden. Als je je opvang nu beëindigt, vervalt ook je plek op de kinderopvang. Dit betekent dat als straks de crisisperiode voorbij is, je het risico loopt dat je plek inmiddels is ingenomen door een ander kind.

  Verandert je inkomen? Geef deze wijziging dan door aan de Belastingdienst (www.toeslagen.nl), zodat je toeslag daarop aangepast kan worden.  Bij een lager inkomen ontvang je waarschijnlijk een hogere toeslag.

  Mocht je alsnog willen opzeggen, dan kan dat natuurlijk. Als je dit besluit neemt, houden we ons aan de opzegtermijn van 30 dagen, want dat is de reguliere contractuele afspraak. Je kunt je contract opzeggen via onze website. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt daarmee ook. Geef deze wijziging in je kinderopvang daarom ook door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl

 • Mijn kind start met de opvang tussen 16 maart en 8 mei. Kan ik de ingangsdatum van mijn overeenkomst wijzigen naar een later moment?

  Nee, dat is niet nodig. Ook al ben je nog niet gestart met de opvang. Ook voor jou geldt dat je in aanmerking komt voor de compensatieregeling die de overheid op 20 maart jongstleden afkondigde. Dit betekent dat je jouw kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage gecompenseerd krijgt. Om voor deze compensatie in aanmerking te komen, is het wel belangrijk dat je je factuur gewoon betaalt. Op deze manier behoud je ook je plek op de opvang en kun je na de crisisperiode gegarandeerd gebruik maken van onze kinderopvang.

Peuteropvang (POV)

 • Geldt de compensatieregeling ook voor ouders die gebruik maken van de peuteropvang?

  Jazeker,

  1. Als je maandelijks aan ons een eigen bijdrage betaalt, dan wordt dat gecompenseerd. Hiervoor ontvang je een creditfactuur. De rest wordt vergoed door de gemeente.
  2. Ontvang je kinderopvangtoeslag, dan ontvang je van ons alleen dat deel van je eigen bijdrage terug dat boven het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt. Van de overheid ontvang je je eigen bijdrage tot maximale uurtarief kinderopvangtoeslag (€ 8,17) terug.
  3. Wordt je gehele opvang betaald door middel van subsidie en ontvang je geen facturen van ons, dan ontvang je ook geen compensatie van ons.

Tussenschoolse opvang (TSO)

 • Krijg ik compensatie ook voor de tussenschoolse opvang?

  Jazeker. Over het bedrag voor tso krijg je geen kinderopvangtoeslag en kom je ook niet in aanmerking voor compensatie van de overheid. Toch vinden wij het als organisatie belangrijk om ook deze kosten te compenseren. Het streven is om eind april de tso kosten van 16 maart tot en met 28 april terug te gaan betalen naar je bankrekening.  En eind mei voor de periode 29 april tot en met 5 juni. Je ontvangt hiervoor creditfacturen.

 • Ik maak gebruik van tso (tussenschoolse opvang) op school en betaal daar maandelijks een factuur voor. Moet ik die blijven betalen?

  Ja, ook de kosten voor niet-genoten tussenschoolse opvang compenseren we voor de periode 16 maart tot en met 8 mei 2020. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je je facturen voor maart, april en mei gewoon hebt betaald. In dat geval ontvang je van ons een creditfactuur Eind april zullen we het bedrag van de creditfactuur op je bankrekening overmaken voor de periode 16 maart tot en met 28 april. En eind mei voor de periode 29 april tot en met 5 juni.

Cruciale beroepen en noodopvang

 • Ik maak gebruik van noodopvang. Krijg ik dan ook compensatie?

  Ja, als je voor 16 maart 2020 ook al klant bij ons was, dan wordt je factuur gecompenseerd voor de coronaperiode. De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag en wij vergoeden het deel daarboven. Zie ook het antwoord op de vraag: Hoeveel compensatie krijg ik terug?

  Heb je in de coronaperiode extra uren afgenomen voor noodopvang, dan hebben we dat niet in rekening gebracht.

  Neem je pas sinds 16 maart opvang bij ons af, omdat je werkzaam bent in cruciaal beroep (noodopvang), dan is de opvang kosteloos.  Je ontvang dan ook geen factuur van ons.

 • Kan ik mijn kind naar de opvang brengen?

  Vanaf maandag 16 maart tot en met 8 mei vangen we alleen kinderen op van wie minimaal één ouder een cruciaal beroep vervult. Dit wordt noodopvang genoemd.

  Voor alle andere kinderen is de kinderopvang helaas gesloten.

 • Wanneer vervul ik een cruciaal beroep?

  De Rijksoverheid heeft een overzicht samengesteld van cruciale beroepsgroepen. Bekijk hier het overzicht van cruciale beroepsgroepen opgesteld door de Rijksoverheid.

 • Wat als één van de ouders een cruciaal beroep vervult en de ander niet. Kan ik dan mijn kind naar de opvang brengen?

  Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

 • Ik heb een cruciaal beroep en moet werken, mijn kind heeft alleen wel een snotneus. Mag mijn kind toch komen?

  Nee, helaas. Ook voor kinderen van ouders uit vitale beroepsgroepen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Je kunt je kind niet naar de opvang brengen als je kind gezondheidsklachten vertoont zoals neusverkoudheid (zoals een loopneus), hoesten, keelpijn óf koorts.

 • Hoe kan ik noodopvang aanvragen?

  Je kunt je aanmelden voor noodopvang via onze website. Bekijk in het locatieoverzicht welke locaties bij jou in de buurt noodopvang aanbieden. Meld je vervolgens hier aan voor de noodopvang die je wenst. Zodra je je hebt aangemeld, nemen wij contact met je op om alles snel voor je in orde te maken.

 • Ik ben werkzaam in een cruciale beroepsgroep. Moet ik betalen voor mijn opvang?

  Nee, hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

  Indien je al opvang bij ons afneemt, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je de normale factuur te blijven betalen, want ook jij komt in aanmerking voor de compensatie van de eigen bijdrage. Eventuele extra benodigde uren en dagen kun je aanvragen via het ouderportaal Konnect. Deze uren zullen niet in rekening worden gebracht.

  Als je nog geen opvang bij ons afneemt, verzoeken wij je om je in te schrijven via onze website. Je ontvangt van ons een overeenkomst t/m 8 mei 2020, die verlengd kan worden in het geval dat de overheid de crisisperiode verlengt. Voor deze opvang ontvang je geen factuur. Je hebt de mogelijkheid om kosteloos extra opvang aan te vragen via ons ouderportaal Konnect.

English FAQ

 • How much of my personal contribution will I get back?

  You will get back your personal contribution for childcare between 16 March and 8 May 2020*. The government will pay back part of your personal contribution and, in many cases, so will we. The amount of compensation you will receive from the government depends on several factors, such as your family income, whether you have one or more children in childcare, and the average hourly rate you're paying.

  Compensation from the government:
  If you are entitled for childcare benefit (“kinderopvangtoeslag) from the tax authority, then the government will compensate your personal contribution. This is the amount maximized to the hourly rate of the childcare benefit.

  • Daycare max € 8,17 per hour
  • Kindergarten (POV) max € 8.17 per hour
  • Afterschool care max € 7,02 per hour

  The governement thrives to refund the amount to you by the end of June, July. .

  Compensation from Smallsteps:
  If you pay an hourly rate in excess of the maximum hourly rate for childcare benefits then we will compensate that part of your childecare costs. If the average hourly rate you pay is equal to or less than the maximum hourly rate for childcare benefits you will not receive any refund from us.

  * This compensation scheme will remain in force from 16 March to 8 May 2020 at least.
  After this date, our facilities will reopen. However, on Tuesday 21 April, the government announced that the government will continue compensating parents while some schools remain closed and emergency childcare remains necessary. This means that the government will continue compensating parents' personal contribution up to the maximum hourly rate for daycare, childminders and out-of-school care. No end date has been announced for this compensation scheme yet. We are in talks with the sector organisations and the ministry to have compensation of personal contributions above the maximum hourly rate cancelled. More information will follow soon.

 • How was my compensation calculated?

  We calculated our share of the compensation based on three factors:
  1. The number of hours specified on your invoice for March and April
  2. The number of calendar days on which your child did not require after-school care due to the corona measures (period 1: 16 March to 28 April, period 2: 29 April to 8 May)
  3. The difference between the maximum childcare benefit rate (nursery €8.17 and out-of-school club €7.02) and your actual hourly pay.
  You can calculate your actual hourly rate by dividing the invoice amount by the number of "WK" hours specified on the invoice.
  If your child also goes to a lunch club, we excluded these costs when calculating your hourly rate.

  Note:

  • To find out how much money you will get back from us for period 1, see your bank statement at the end of April. You will not receive a credit note.
  • To find out how much money you will get back from us for period 2, see your bank statement at the end of May. You will not receive a credit note.
  • We cannot tell you how much you will get back from the government, as they will use their own formulas. The government has stated that it strives to pay out compensation by the end of June and July at the latest.
 • How is compensation calculated for flexible contracts?

  If you have a flexible childcare contract for a variable number of days a week, e.g. 1 day one week and 2 days the other, we used the same formula as above, based on the number of hours your child goes to an out-of-school club a month.

  Note: We will be subtracting your childcare time for the period that corona measures are in force (16 March to 8 May) from your annual balance, because you will, effectively, not have had to pay for this time.

 • When will you be refunding my personal contribution?

  We will be refunding our share of your personal contribution in parts:

  • You will receive our share of your personal contribution for the period of 16 March to 28 April at the end of April. You will see a transaction line on your bank statement for childcare (pre-school club, after-school club, nursery or kindergarten). If your child also goes to a lunch club, we will also transfer compensation for this service at the end of April.
  • You will receive our share of your personal contribution for the period of 29 March to 8 April at the end of May.

  • The government strives to transfer its share of your personal contribution (16 March to 8 May) by late June, early July.
 • To which account will the compensation be transferred?

  We will transfer the compensation to the same bank account from which we direct debit your monthly invoices.

  Even if you do not use direct debit, we will have asked you to verify/provide your bank account number at some point in the past. In order to pay out the compensation, we will need a correct bank account number and bank details.

 • When will the government transfer their share of my personal contribution?

  The government aims to transfer the money to the bank account known to the Tax and Customs Administration on 6 April by the end of June, and by July at the latest.

  For more up-to-date information, please visit: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/04/17/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders. 

 • I am not eligible for childcare benefits. Will I still receive compensation?

  You, too, will receive a refund of any personal contribution paid in excess of the maximum hourly rate for childcare benefits.
  The government is still considering what to do with parents who are not currently eligible for the government share of the compensation scheme in consultation with the sector organisations and Boink, the interest group for parents.

  In cooperation with sector associations BMK and BK, Boink has developed a survey intended especially for parents who are not eligible for childcare benefits in order to paint a clearer picture of their situation.

  They will use the information obtained with the survey to support the Ministry of Social Affairs and Employment in developing a compensation scheme for parents who are not eligible for childcare benefits.

  If you are ineligible for childcare benefits, please fill in the survey (in Dutch): https://www.boink.info/nieuws/vragenlijst-ouders-die-geen-vergoeding/kinderopvangtoeslag-krijgen

 • I am in arrears / I have not yet paid the invoice for March and April and May Am I eligible for the compensation scheme?

  In that case, we will set off the amount you are entitled to through the compensation scheme against your outstanding balance.

 • I pay the hourly childcare benefits rate. Will I receive compensation?

  In addition to your childcare benefits, you are also entitled to a full refund of your personal contribution from the government. The government strives to pay out this refund by the end of June, or by July at the latest.

 • I have not received any compensation. How's that possible?

  We'll be transferring your compensation at the end of April for the period 16 March – 28 april, and end fo May for the period 29 April – 8 May. If you do not find a credit transaction on your bank statement soon after, there may be several reasons for this. The most likely reason is that the average hourly rate you pay is equal to or less than the maximum hourly rate for childcare benefits:

  - nursery/kindergarten up to €8.17 per hour

  - out-of-school care up to €7.02 per hour

  You can calculate your average hourly rate by dividing the invoice amount by the number of "WK" hours specified on the invoice.

  If you always pay the invoices yourself (and not by direct debit), we may not have your bank account number. If this is the case, please contact our customer service by sending an e-mail to: debiteuren@smallsteps.nl or calling +31 (0) 74 240 5555.

 • I always pay separately for transport and/or a hot meal and/or swimming lessons and/or activities. Will I receive compensation for these costs too?

  Yes, we will pay out compensation for these costs for the period of 16 March to 8 May, too. You will receive a credit note, and will see a separate entry for this compensation on your bank statement. This compensation will also be paid out in two instalments: part 1 for the period between 16 March and 28 April, which will be paid out at the end of April. Part 2 covers the period from 29 April to 8 May, and will be paid out at the end of May.

 • I believe that the amount of compensation I have received is incorrect.

  If you think that we have not paid you the right amount of compensation, please contact our customer service within 3 months by sending an e-mail to debiteuren@smallsteps.nl, or calling us on +31 (0) 74 240 5555.

 • Is there a deadline for claiming repayment through the compensation scheme?

  If you have questions about your specific situation, you are free to get in touch with us until July 2020.

 • For how long will this compensation scheme stay in place?

  This compensation scheme will remain in force from 16 March to 8 May 2020 at least.
  After this date, our facilities will reopen. However, on Tuesday 21 April, the government announced that the government will continue compensating parents while some schools remain closed and emergency childcare remains necessary. This means that the government will continue compensating parents' personal contribution up to the maximum hourly rate for daycare, childminders and out-of-school care. No end date has been announced for this compensation scheme yet. We are in talks with the sector organisations and the ministry to have compensation of personal contributions above the maximum hourly rate cancelled. More information will follow soon.

 • My contract has come into effect while the corona measures were in force. How was my compensation calculated?

  In calculating the amount of compensation you are owed, we take the duration of your contract into account. The time for which you will receive compensation is based on the time stated on the invoices for March, April and May, respectively. This is based on the period of time in which the compensation scheme was already in place, as well as on whether your contract was fully valid at that time or not.

 • My contract has been terminated while the corona measures were in force. How was my compensation calculated?

  In calculating the amount of compensation you are owed, we take the duration of your contract into account. The time for which you will receive compensation is based on the time stated on the invoices for March, April and May, respectively. This is based on the period of time in which the compensation scheme was already in place, as well as on whether your contract was fully valid at that time or not.

 • Why do I have to pay the invoices before receiving my money back?

  Paying the invoice entitles you to childcare benefits and compensation. The refund you will receive from the government is linked to your entitlement to childcare benefits.

 • I am unemployed/my income has dropped and I would like to terminate my contract.

  You do not have to terminate your childcare contract immediately if you no longer have a job or income, as you will continue to receive childcare benefits for another 3 months. You will no longer be entitled to childcare benefits if you have still not found a new job after three months. You must inform the Tax and Customs Administration of your new situation via www.toeslagen.nl.

  Is your income changing? If so, please notify the Tax and Customers Administration (www.toeslagen.nl), so that your benefits can be changed accordingly. If your income is lower than before, it is likely that your benefit payments will increase.

  If you still want to terminate your contract, you are entitled to do so. In this case, the standard 30-day notice period, as specified in the contract, will apply. You can terminate your contract on our website, but please note that you will no longer be entitled to childcare benefits. As such, you must also notify the Tax and Customs Administration of your decision via www.toeslagen.nl 

 • I am currently unable to bring my child to the childcare centre due to the coronavirus. Can I terminate my contract immediately?

  We recommend that you do not terminate your contract as the government has indicated that it will refund unused hours of childcare. If you terminate your contract now, you will also lose your spot, which means that you run the risk that your spot will have been taken after the crisis passes.

 • My child will start going to childcare between 16 March and 8 May. Can I change the effective date of my contract to a later date?

  No, that's not necessary, even if your child has not been to a childcare centre yet. You are also eligible for the compensation scheme announced by the government* on 20 March, which means that you will receive compensation for your childcare benefits and your personal contribution. In order to qualify for this compensation, it is important that you pay your invoice. This also reserves your spot at your childcare centre of choice, so that you can be sure that you can still use our services after the crisis passes.

  * provided that you are eligible for childcare benefits

 • Are unused hours of childcare between 16 March and 8 May added to my balance?

  No, none of the unused hours of childcare is added to your balance, because - effectively - you will not have paid for this time, due to the compensation scheme. As a matter of fact, it is currently not possible to view your balance in Konnect. As soon as the corona crisis is behind us, you will be able to view your balance in Konnect.

 • Does the compensation scheme for 16 March - 8 May also apply to kindergarten?

  Yes,

  a. If you pay a personal contribution to us on a monthly basis, you will receive compensation. You will receive a credit note from us. The rest will be reimbursed by the local municipality.

  b. If you receive childcare benefits, we will only refund the part of your personal contribution that exceeds the maximum hourly rate for childcare benefits. The government will refund your personal contribution up to the maximum hourly rate for childcare benefits (€8.17).

  c. If all your childcare expenses are fully subsidised and you do not receive invoices from us, you will not receive compensation from us.

 • Will I also receive compensation for lunch club care for the period of 16 March to 8 May?

  Yes. Lunch club is not covered by childcare benefits and is not included in the government's compensation scheme. Nevertheless, it is important to us, as an organisation, to refund these costs as well. Our aim is to refund lunch club costs for the period of 16 March to 28 April by the end of April. The period of 29 April to 8 May will be refunded by the end of May. You will receive credit notes.

 • My child goes to lunch club at school, for which I pay a monthly amount. Should I keep paying?

  Yes, we will compensate you for unused lunch club sessions between 16 March and 8 May 2020. Naturally, it is important that you pay your invoices for March, April and May as usual.

  If you do so, we will send you a credit note for the period of 16 March to 28 April at the end of April and transfer the corresponding amount to your bank account. You will receive a credit note for the period of 29 April to 8 May at the end of May.

 • I make use of emergency childcare. Am I still entitled to compensation?

  Yes, if you were a customer with us prior to 16 March 2020, you will receive compensation for your invoices for the period between 16 March and 8 May. The government will refund parents' personal contribution up to the maximum hourly rate for childcare benefits, and we will refund any amount in excess of said rate. Please see the answer to question 1.

  If you need extra hours for emergency care from 16 March till the end of the corona period, we will not charge you for this.

  If you are an essential worker and you have been making use of our childcare services since 16 March (or later), we will not charge you for our services. You will not receive an invoice from us.

 • Can I bring my child to the childcare centre?

  From Monday 16 March until May 8 May, we can only accommodate children who have at least one parent working in an essential service. This is known as emergency childcare.

  Unfortunately, our childcare centres are closed for all other children.

 • Am I an essential worker?

  The government has published a list of essential services. For the Government list of essential services, please click here.

 • If only one of the parents is an essential worker, can I still bring my child to emergency childcare?

  If only one of the parents is an essential worker, we ask that you try to have your child stay at home with you, if possible. If that is not possible, you can bring your child to emergency childcare. It is not an absolute requirement that both parents be essential workers. The government considers it important that people working in essential services can continue to work and that they can rely on childcare for their children.

 • I am an essential worker and have to go to work, but my child has a runny nose. Can I still bring them to emergency childcare?

  No, unfortunately not. The general guidelines laid down by the RIVM also apply to children whose parents are essential workers. You cannot bring your child to emergency childcare if they are showing symptoms such as a cold (runny nose), a cough, a sore throat or fever.

 • How can I apply for emergency childcare?

  You can register for emergency childcare on our website. Please check our list of centres to find out which centres near you offer emergency childcare and register your child at your preferred childcare centre. After you have signed up, we will get in touch with you to make all the necessary arrangements as quickly as possible.

 • I am an essential worker. Do I have to pay for emergency childcare?

  No, emergency childcare is available free of charge.

  If you were already a customer of ours, you will not have to change a thing. We ask you to continue to pay your regular invoices, because you are also entitled to have your personal contribution refunded. You can request extra childcare, if necessary, via the Konnect parent portal. You will not be charged for this time.

  If you are a new customer, please register via our website. We will send you a contract valid until 8 May, which can be extended in the event that the government extends the crisis measures. You will not be invoiced for this childcare. You can request extra childcare free of charge by signing into our Konnect parent portal.