Corona en Smallsteps

Op 8 februari gaat de kinderopvang weer open. De buitenschoolse opvang is alleen nog open voor noodopvang voor kinderen wiens ouders een cruciaal beroep uitoefenen en voor kinderen in een kwetsbare positie. Heb je een vraag, wil je noodopvang aanvragen of contact opnemen? Kijk dan hieronder voor meer informatie. 

Volg de updates op deze pagina.

Aanvraag noodopvang

Corona updates

Belangrijke websites

Smallsteps-locaties

Vragen?

Veelgestelde vragen

Wij volgen nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM en de regionale GGD’s.