Smallsteps en Mediawijsheid

Smallsteps onderkent het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en opvoeders. Daarom hebben wij mediawijsheid in ons beleid opgenomen en hebben we een gecertificeerd Nationaal MediaCoach in dienst als professioneel aanspreekpunt voor onze medewerkers en als initiator van mediawijsheidsprojecten op de kinderdagverblijven en bso’s.

Benieuwd hoe wij met mediawijsheid omgaan? Bekijk hier onze infographic!

Celine Elkhuizen MediaCoach Smallsteps

Nationaal MediaCoach

Smallsteps staat als kinderopvangorganisatie midden in de samenleving. Wij willen met een beleid mediawijsheid en met de aanstelling van een gecertificeerd Nationaal MediaCoach bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen, zowel op de kinderdagverblijven en peuteropvang als op de buitenschoolse opvang. Om onze kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Wij worden hierin gesteund door het initiatief De Gezonde Kinderopvang van de overheid.

Recht van kinderen

Kinderen vinden het recht op veilige media, het recht op bescherming tegen schadelijke beelden en teksten en het recht op online privacy het meest belangrijk. Ze hebben daarom een manifest ‘Recht op mediawijsheid’ aangeboden aan de kinderombudsman. Hierin staat ook dat kinderen het liefst samen met hun leeftijdsgenootjes willen leren om goed met media om te gaan. Smallsteps kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren en vervult deze rol graag.