‘Als OR zijn wij de ogen en oren van onze organisatie’
News

Achter de schermen van Partou en Smallsteps werkt de tijdelijke ondernemingsraad hard om een bijdrage te leveren aan de samensmelting van de twee organisaties. Iets waar ouders misschien niet direct iets van meekrijgen, maar wat wel heel belangrijk is voor de collega’s op de locaties. “Als organisatie is het ons doel om de hoogste kwaliteit kinderopvang te kunnen bieden aan ouders en hun kinderen”, vertelt vicevoorzitter Annemieke Mouthaan. “Daar doen we het allemaal voor.”

‘Als OR zijn wij de ogen en oren van onze organisatie’

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van een organisatie als Partou. Ze is er voor de medewerkers, om ervoor te zorgen dat er naar ze geluisterd wordt, dat hun mening ertoe doet én ze heeft invloed op beslissingen die de bestuurders van de organisatie nemen.

Tijdelijke ondernemingsraad: de TOR

Vanwege het samengaan van Partou en Smallsteps zijn ook de beide ondernemingsraden samengevoegd tot een tijdelijke ondernemingsraad: de TOR. In die nieuwe samenstelling vervullen ze een belangrijke rol in deze bijzondere tijden.

Annemieke Mouthaan werkt als flexmanager op diverse locaties van Partou en Smallsteps en is daarnaast vicevoorzitter van de TOR. “Als OR ben je eigenlijk continu bezig het best mogelijke voor de medewerkers te bereiken, om ze blij en gelukkig te maken. Dat is een kwestie van goed luisteren, doorvragen en aan de slag gaan met de input die je krijgt”, is haar visie. “Hoewel het helaas niet altijd mogelijk is om het iedereen helemaal naar de zin te maken.”

Contact met de achterban

“Als er iets scheelt op een locatie, omdat een team niet lekker samenwerkt of er iets anders aan de hand is, is dat vervelend voor de werksfeer. Je wilt toch elke dag met plezier naar je werk komen. Dat is ook belangrijk voor de organisatie als geheel.” De OR ziet het dan ook als hun taak om actief en voortdurend in contact te zijn met hun achterban, de medewerkers van Partou. Zij zijn de voelsprieten en ambassadeurs, zij weten wat er speelt en wat er nodig is. Dat is waardevolle informatie waarmee de OR vervolgens naar de bestuurder kan.

“Wij zijn als (T)OR echt de ogen en oren van de organisatie”, zegt Annemieke. “Onze directie vindt dat heel waardevol. Die zit, zoals ze zelf zegt, verder van de mensen op de locaties af. Ze spreken wel een hoop mensen, maar dat beperkt zich meestal tot het servicekantoor, waar ze zelf ook het grootste deel van de tijd doorbrengen. Door corona kunnen ze helaas momenteel ook niet het land in, wat ze normaal wel heel graag doen, dus dan krijg je toch minder mee.”

DNA: voor de medewerkers

In eerste instantie is de OR van Partou er natuurlijk voor de medewerkers: “Bij alles wat we doen, denken we: wat heeft dit voor gevolgen voor onze medewerkers? Dat zit in ons DNA. Ouders krijgen niet direct iets mee van de OR, maar uiteindelijk geldt natuurlijk wel dat als je tevreden werknemers hebt, de sfeer op de locaties ook goed is. En daar wordt iedereen blij van, ook de ouders. Dat is een prettige bijkomstigheid van waar we als OR voor staan.”

Het is een grote uitdaging voor de OR om informatie uit het werkveld op te halen. “Geen enkele regio is hetzelfde, geen enkele wijk is hetzelfde. Er zit zo veel onderscheid tussen. Wat in Rotterdam-Noord nodig is, geldt niet perse ook voor Rotterdam-Zuid. En dan heb je het nog maar over één regio! Input van onze collega’s is daarom ook hard nodig.”

Open en transparante organisatie

Volgens Annemieke is medezeggenschap in de organisatie ontzettend belangrijk: “Het is iets fundamenteels. Dat je als organisatie open staat voor de mening en denkwijze van jouw medewerkers. Dat medewerkers uit alle lagen van de organisatie en uit alle hoeken van Nederland kunnen participeren en meedenken met het beleid. En ook in alle eerlijkheid kunnen teruggeven aan de organisatie waar ze minder blij van worden.”

“Dat lijkt me voor ouders ook fijn om te weten. Dat hun kind wordt opgevangen bij een kinderopvangorganisatie die open en transparant is, die het werkgeluk van hun medewerkers nastreeft en waar medewerkers zich gezien en gehoord voelen”, vervolgt ze. “Dat is waarom ik lid ben geworden van de OR, omdat ik daarin geloof. Het is mooi als je daar een bijdrage aan kunt leveren.”