Beroepskracht-kindratio 2019: wat verandert er precies?
Nieuws

Per 1 januari 2019 verandert de beroepskracht-kindratio. Dat is het maximale aantal kinderen per pedagogisch medewerker op de groep. Kort gezegd wordt het maximum aantal baby’s per medewerker kleiner en het aantal oudere bso-kinderen per medewerker groter. De belangrijkste wijzigingen zie je in de tabel.

Beroepskracht-kindratio

Smallsteps - beroepskracht-kindratio

Verlagen werkdruk
Waarom? Zo verlagen we de werkdruk voor de pedagogisch medewerkers die met de jongste, meest kwetsbare kinderen werken. Er zijn momenten dat ze bijna allemaal liggen te slapen, maar het kan ook behoorlijk hectisch zijn. Als er op hetzelfde moment één baby een schone luier nodig heeft, eentje wil drinken en één kind naar bed moet bijvoorbeeld. Terwijl je juist de tijd wilt nemen voor de verzorging. Even een rustig moment wilt creëren voor de fles. En ook bij een kind wilt blijven dat moeite heeft om te gaan slapen.

In combinatie met de training voor pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken, is deze maatregel (onderdeel van de wet IKK ) een goede manier om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de interactie met de allerjongsten te verhogen. Die interactie is een belangrijke basis voor ontwikkeling.

Puzzel
Op dit moment brengen we per locatie in beeld hoe we ervoor gaan zorgen dat we goed voorbereid kunnen beginnen aan een nieuw jaar met nieuwe regels. Voor een aantal locaties zoeken we nieuwe mensen. Maar het kan ook dat we moeten schuiven met de groepsindeling en medewerkers. Behalve met de nieuwe ratio, moeten we namelijk ook voldoen aan het ‘vaste gezichten criterium ’. Dat is soms best een puzzel als er veel parttimers zijn.

Zit je kind op de buitenschoolse opvang? Dan merk je waarschijnlijk niet veel van de nieuwe beroepskracht-kindratio, omdat het weinig impact heeft op de groepssamenstelling. We hebben maar weinig groepen met uitsluitend 7-plussers. Bovendien moet de groepsruimte groot genoeg zijn om een extra kind in de groep op te nemen. Ook daar zijn regels voor.

Dit is 1 van de 3 artikelen over maatregelen uit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang). Hierin laten we zien wat je in 2019 van Smallsteps mag verwachten. Lees ook:
Pedagogisch handelen op 1  en Training voor wie met babys werkt.