Corona richtlijnen
Nieuws

Zondag 15 maart heeft de ministers Slob en Bruins een persconferentie gegeven, waarin nieuwe maatregelen zijn afgekondigd ten aanzien van het Coronavirus. Deze maatregelen houden onder andere in dat alle sportclubs, horeca, scholen en kinderopvang sluiten tot in elk geval 6 april as. Kinderopvang zal alleen nog aangeboden worden aan ouders met een essentieel beroep voor de samenleving, de zogenoemde ‘vitale beroepsgroepen’.

Corona update

Opvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep

Concreet betekent dit dat we vanaf maandag 16 maart alleen opvang verzorgen voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. Dat kun je op verschillende manieren uitleggen, maar bij Smallsteps volgen we de regel dat in elk geval één van de ouders een vitaal beroep heeft. Op de website van de Rijksoverheid kan je zien welke beroepen onder de vitale beroepsgroepen vallen. Alleen voor deze ouders verzorgen we de opvang zoals zij dat gewend zijn:

  • voor kinderen op het kinderdagverblijf is de opvang volgens de reguliere tijden.
  • voor bso-kinderen verzorgen wij opvang op de reguliere bso-tijden, dus vanaf de tijd dat de school normaliter uitgaat tot sluitingstijd. Het kan zijn dat een school besluit om tijdens de reguliere schooltijden zelf de opvang te regelen. In dat geval halen wij jouw kinderen zoals gebruikelijk bij school op. Zorgt de school niet voor opvang, dat kunnen ouders hun kinderen zelf vanaf de reguliere openingstijd bij de bso brengen. De komende dagen onderzoeken we of en in hoeverre het mogelijk is om onze bso’s de gehele dag te openen.
  • De peuteropvang is geopend gedurende de gebruikelijke openingstijden, maar ook in dit geval alleen voor kinderen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben.

Mocht jouw locatie of groep op maandag 16 maart niet geopend zijn dan word je daar apart over geïnformeerd door je locatiemanager via het ouderportaal.

We willen nogmaals benadrukken dat ook ouders met vitale beroepen hun kind(eren) niet naar de opvang kunnen brengen als de kinderen gezondheidsklachten vertonen zoals neusverkoudheid (zoals een loopneus), hoesten, keelpijn óf als ze koorts hebben.

Nog geen antwoord op financiële vragen

We begrijpen dat deze nieuwe situatie misschien ook financiële vragen bij je oproept. De gezamenlijke brancheorganisaties en het Ministerie zijn momenteel in overleg over hoe hiermee om te gaan. Zodra we hier meer over weten, word je daar nader over geïnformeerd.

In de loop van maandag 16 maart zullen wij je verder informeren over hoe wij de opvang vanaf dinsdag 17 maart gaan inregelen.

Wij vertrouwen erop dat je morgen alleen je kind(eren) brengt indien in elk geval één van de ouders in jouw gezin werkzaam is in een vitale beroepsgroep. Voor het laatste nieuws met betrekking tot corona verwijzen wij je naar de website van het RIVM.