Digitale media op de bso?!
Nieuws

Gamen, appen en vloggen is voor kinderen anno 2019 niets nieuws. Ze zijn online soms handiger dan wij. Maar hebben ons wel nodig om te ontdekken wat privacy en reclame is en om een balans te vinden tussen online en offline activiteiten. Om mediawijs te worden dus.

digitalemediabso

Als hulpmiddel

Ook op de bso vind je computers en iPads, die onze pedagogisch medewerkers heel bewust inzetten bij activiteiten. Zoals een kookvideo over vergeten groentes, inspiratie voor stop-motion met Lego of Wii Sports en Just Dance, om lekker samen binnen te bewegen als het buiten te hard regent. Zo zetten we (digitale) media in als hulpmiddel bij een activiteit.

Discussie

In ons Mediawijsheidbeleid staat helder omschreven hoe we de nieuwe media inzetten. “Bovendien gaan we er graag met de kinderen over in gesprek,” vertelt Celine Elkhuizen, Smallsteps-mediacoach. “Juist dat samen praten zorgt ervoor dat kinderen bijvoorbeeld reclame leren herkennen en er minder gevoelig voor worden. Ook de discussies die ontstaan over online pesten zijn interessant. Mediagebruik maken we bespreekbaar en we maken duidelijke afspraken. Soms is het heel simpel: een kookwekker! Je ziet dat ze zo steeds meer gaan begrijpen en er bewuster mee omgaan. Media-empowerment noemen we dat.”

Voorbeeldfunctie

Daarnaast willen we zelf het goede voorbeeld geven. Dus geen privé-mobieltjes op de groep. De administratie die we op de iPads doen, beperken we tot een minimum. En de interactie met de kinderen gaat natuurlijk altijd vóór het maken van een leuke foto voor in de ouderapp. Celine, lachend: “Als je kinderen beperkingen oplegt en zelf continu op je mobieltje of iPad zit, dan gaan ze echt wel vragen stellen. ‘Waarom jij wel en ik niet?’ En terecht!”

Mediawijsheidbeleid inzien? Vraag ernaar bij je locatiemanager.