Groepssfeer onder de loep
Nieuws

Dit voorjaar namen de pedagogisch medewerkers alle bso-groepen onder de loep. Hoe zit de groep in elkaar? Hoe is de sfeer? En hoe gaan we met elkaar om?

smallsteps-kinderopvang-onderdeloep

Inzicht in de sfeer en groepssamenstelling kunnen zorgen voor meer binding en een sfeer waarbij ieder kind zich prettig voelt. Soms zetten we dan bewust kinderen bij elkaar die uit zichzelf niet zo snel samen spelen. Zo ontstaan er nieuwe vriendschappen of kunnen ze elkaar meetrekken in positief gedrag.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn
Een belangrijke voorwaarde voor een positieve sfeer in de groep is dat alle kinderen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat ieder kind het gevoel heeft dat het erbij hoort. Als een kind het gevoel heeft dat het onderdeel is van een groep en plezier heeft met de andere kinderen, voelt het zich veilig, gezien en gewaardeerd. De basis voor groei en ontwikkeling.

Signaleren en handelen bij pestgedrag
Bovendien signaleer je pestgedrag eerder. In het teamoverleg hebben we ons verdiept in de signalen. En besproken hoe we dit kunnen voorkomen en wat te doen bij pestgedrag. Daar hebben we een helder protocol voor, dat je kunt inzien op locatie. Maar het liefst zorgen we voor een fijne sfeer, als collega’s onderling en in de groep, om vervelende situaties te voorkomen.

Ben je benieuwd naar de analyse van de groepen op de Smallsteps-locatie van jouw kind(eren)? Vraag er gerust naar bij je locatiemanager.