Het ideale complimentje
Nieuws

Natuurlijk geef je complimentjes. Elke dag. Omdat je kind zo lekker zit te eten, lief met zijn zusje speelt, of omdat hij zich helemaal zelf heeft aangekleed.

smallsteps-kinderopvang-compliment

Een compliment geeft direct energie en is goed voor het zelfvertrouwen. Maar onderzoek laat ook zien dat sommige complimenten juist een averechtse werking hebben, vooral op kinderen met lage zelfwaardering. Hoe zit dat?

‘Prijs gedrag en inspanning’
Volgens ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman is het belangrijk om complimenten te richten op gedrag (“Wat heb je dat goed gedaan!”), in plaats van op de persoon (“Wat ben je goed!”). Als kinderen een compliment krijgen voor hun gedrag, dan koppelen zij hun zelfwaarde niet aan hun presteren en is het ook niet zo erg als er eens iets niet lukt. Een goed compliment prijst dus de inspanning, niet het resultaat. Wees daarnaast eerlijk en vergelijk kinderen niet met elkaar. Elk kind heeft immers andere talenten en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

Ook op de groep stimuleren we positief gedrag. We geven complimenteren voor samenspel en goede ideeën. Je ziet dat dat echt een effect heeft op de sfeer. Kinderen gaan meer samen spelen en komen vaker zelf met ideeën en oplossingen.