IKK: hogere kwaliteitseisen voor alle kinderopvangorganisaties
Nieuws

Een eigen mentor en meer aandacht voor de ontwikkeling van je kind. Zomaar twee voorbeelden van de nieuwe kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang die per 1 januari ingaan. Waarom? De overheid wil de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang verbeteren.  

“En terecht!” zegt directeur Jeanine Lemmens. “Kinderopvang moet gewoon overal op orde zijn. Want mensen brengen er hun kinderen, hun kostbaarste bezit naartoe.”

smallsteps kinderopvang - pm'er

We zijn ook blij dat onze oudercommissies willen meedenken en adviseren over de invoering van een aantal veranderingen.

Wat verandert er allemaal?

Van veel maatregelen zal je als ouder niet direct iets merken. Neem bijvoorbeeld de eis dat er altijd een volwassene aanwezig moet zijn met een EHBO-diploma. Dat zie je niet. Maar je kunt er wel op vertrouwen dat er adequaat wordt gehandeld als er een ongeluk(je) gebeurt.

Weet dat we de ontwikkeling van je kind blijven volgen en stimuleren, dat er goed opgeleide pedagogisch medewerkers voor je kind zorgen in stabiele groepen en dat de veiligheid op orde is.

De nieuwe eisen zijn ook verwerkt in ons pedagogisch beleid. Uiterlijk 1 januari staat dat online. Hieronder zie je van welke maatregelen je op korte termijn iets gaat merken. Als je alles wilt weten, kijk dan eens op veranderingenkinderopvang.nl.

5 veranderingen waar jij direct wat van gaat merken

1. Je kind krijgt een mentor
Heeft je kind nog geen mentor? Dan hoor je snel wie dat is. De mentor bespreekt de ontwikkeling en het welzijn van je kind met jou. En met vragen daarover, kan je altijd bij hem of haar terecht.

2. We volgen de ontwikkeling van ieder kind
Kinderen observeren is voor ons niets nieuws. Zo volgen we de ontwikkeling en zien we welke nieuwe stappen we samen kunnen gaan nemen. Met jouw toestemming dragen we deze informatie ook over aan de basisschool.

3. Inzicht in aantal medewerkers gedurende de dag
Op de kinderdagverblijven vangen we soms meer dan 10 uur achtereen kinderen op. Zo lang kunnen we onze medewerkers natuurlijk niet non-stop inzetten. Bovendien zijn er aan het begin en het einde van de dag minder kinderen. Dus werken we in vroege en late diensten. Volgens de wet mogen we tot drie uur per dag afwijken van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Om welke momenten dat gaat, staat straks in het nieuwe pedagogisch beleid.  

4. Vaste gezichten voor je baby
Bekende gezichten zorgen dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. Daarom werken wij (ook op de bso) al met stamgroepen en vaste pedagogisch medewerkers. Volgens de nieuwe wet krijgen 0-jarigen twee vaste pedagogisch medewerkers. En is er is altijd één van hen aanwezig.

5. Inzicht in het veiligheids- en gezondheidsbeleid
Elke Smallsteps-locatie heeft beleid op maat voor de veiligheid en gezondheid van je kind. Dat gaat o.a. over de tuin, de groepsruimtes en uitstapjes (het veiligheidsbeleid) en hygiëne, ventilatie en infectieziekten (het gezondheidsbeleid). Je kunt dit vanaf 1 januari inzien op je locatie.

IKK staat voor de nieuwe Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang. Een deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2018 en een deel wordt later van kracht. Alle kinderopvangorganisaties in Nederland moeten hieraan voldoen.