Pedagogisch handelen op 1
Nieuws

De kwaliteit van onze kinderopvang hangt nauw samen met de pedagogische kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Smallsteps trainer Wendy Waterreus noemt hen wel eens ‘hersenprogrammeurs.’ Dat klinkt misschien als science fiction, maar ze bedoelt dat iedereen in de omgeving van een kind invloed heeft op zijn of haar hersenontwikkeling. Bij de interactie met baby’s en jonge kinderen worden voortdurend verbindingen aangemaakt in de hersenen. De basis voor het denken en voelen in de toekomst. Dus we praten (ook met baby’s!), luisteren, kijken, lachen, spelen …

Smallsteps- pedagogisch handelen op 1

De interactievaardigheden van onze medewerkers zijn cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Coaches
Volgens de wet IKK moet elke kinderopvangorganisatie per 1 januari pedagogisch beleidsmedewerkers hebben die de pedagogisch medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. Smallsteps heeft al jaren pedagogisch coaches op de kinderdagverblijven en bso’s. Dit zijn speciaal getrainde pedagogisch medewerkers met veel praktijkervaring, uitgebreide pedagogische kennis én de vaardigheid om dit over te brengen op hun collega’s.

Vanaf 1 januari gaan onze coaches zich – zoals de nieuwe wet voorschrijft - ook met het pedagogisch beleid bezighouden. Ze krijgen ook een hoger salaris dan onze huidige coaches én moeten aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Een aantal van onze coaches hebben we daarom bijgeschoold. In het pedagogisch beleidsplan van jouw locatie lees je hoe de coaching straks vorm krijgt op jouw locatie.

Doorgroeien bij Smallsteps
De coaching wordt uitgebreid en daarvoor hebben we meer pedagogisch beleidsmedewerkers nodig. Enthousiaste experts met focus op het pedagogisch handelen, die we blijven begeleiden en bijscholen. Alleen zo kunnen we inspirerende ‘on the job’-coaching geven op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

Onze eigen medewerkers - pedagogisch medewerkers en locatiemanagers – wilden we graag de kans geven om door te groeien naar deze mooie functie op hbo-niveau. Dat leverde heel veel positieve reacties op. De komende maanden selecteren we de beste kandidaten en verzorgen we waar nodig extra scholing.

Ondertussen dagen we onze pedagogisch medewerkers uit om kritisch naar zichzelf te blijven kijken en zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied. En de kersverse pedagogisch beleidsmedewerkers krijgen een belangrijke vaste plek binnen het Learning & Development-team van Smallsteps.

Dit is 1 van de 3 artikelen over maatregelen uit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang). Hierin laten we zien wat je in 2019 van Smallsteps mag verwachten. Lees ook Training voor wie met baby's werkt en  Beroepskracht-kindratio 2019: wat verandert er precies?