Samen groeien naar een mooie toekomst
News

Sinds de fusie met Partou zijn we met meer dan 900 vestigingen in het hele land letterlijk in de samenleving aanwezig. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee, we vervullen een belangrijke maatschappelijke opdracht. In dit maatschappelijke verslag vertellen we daarom graag over onze visie en missie en over onze concrete activiteiten. Over de dieper liggende redenen waarom wij professionele kinderopvang zo van doorslaggevend belang vinden.

Samen_groeien

De betrokken ruim negenduizend medewerkers van KidsFoundation dragen in belangrijke mate bij aan de inhoud en effectiviteit van kindontwikkeling. Hoe professioneler die vorming en ontwikkeling worden begeleid, hoe positiever de bijdrage van het individuele kind aan onze toekomstige maatschappij. Want goede vroege vorming biedt meer perspectief op betere opleidingsmogelijkheden, gelijkere arbeidskansen en een actief sociaal burgerschap.

Over KidsFoundation

KidsFoundation is een koepelorganisatie waarbinnen verschillende toonaangevende kinderopvangorganisaties samenwerken met maar één gezamenlijk doel: ouders de best denkbare en meest gewaardeerde kinderopvang bieden in hun eigen buurt. Professioneel georganiseerde kinderopvang met een lokaal karakter. KidsFoundation is de moederorganisatie van onder meer Smallsteps kinderopvang, Partou Kinderopvang en Koningskinderen, met kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvanglocaties door heel Nederland. Gevestigd in eigen panden, basisscholen en sportparken zorgen deze kinderopvangorganisaties voor een gevarieerd aanbod op maat. En altijd dichtbij.