Wat doet een pedagogisch coach?
Nieuws

De 48 coaches van Smallsteps spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van ons werk. Zij coachen de medewerkers bij het ontwikkelen van hun pedagogisch handelen. Op locatie, in de praktijk. Iedere pedagogisch medewerker krijgt deze coaching, ook tijdelijke en flexibel inzetbare medewerkers.

Interactie pm'er

“Ook als je al járen in de kinderopvang werkt, is het prettig om te kunnen sparren. Liefst met iemand die jou en je locatie kent als zijn broekzak en toch een frisse blik heeft,” vertelt Liesbeth, manager van de coaches. “Zo blijven we ons ontwikkelen en houden we elkaar scherp.”

Coaching-op-maat

De coaches sluiten bijvoorbeeld aan bij teamvergaderingen. Ze gebruiken dan verschillende werkvormen om uitgebreid de pedagogische onderwerpen te bespreken, die het komende kwartaal extra aandacht krijgen. Liesbeth: “Ze kijken op die momenten ook samen met de medewerkers op welk gebied coaching nodig is en hoe dat wordt vormgegeven. Dat verschilt per locatie, soms zelfs per groep, en is dus echt coaching-op-maat.”

Speelleerplekken

Een onderwerpen dat elke keer weer wordt besproken, zijn de speelleerplekken. Dat zijn de verschillende hoeken in de groepsruimte, maar soms ook in de centrale hal of buiten. Is de plek juist gekozen? Is het goed ingericht? En vooral: maken kinderen er gebruik van en hoe? Liesbeth: “We willen graag dat de hoeken kinderen uitnodigen tot spel en er verzorgd uitzien. Dat betekent dat we regelmatig materialen aanvullen of vernieuwen, de inrichting van de ruimte aanpassen of onderzoeken waarom kinderen niet goed in hun spel komen en dat oplossen.” Op het kinderdagverblijf nemen we op dit moment de bouw-, crea- en beweeghoek onder de loep. En op de bso de bouw-, crea- en techniekhoek.

Online leren

Door de maatregelen tegen corona konden de coaches een tijd lang niet op locatie werken. Ook veel pedagogisch medewerkers zaten thuis. “In die periode hebben we ingezet op kennisverbreding en verdieping We hebben een heel mooi online leerplatform voor e-learning.

Ook zijn een aantal trainingen die we eigenlijk later wilden starten, naar voren gehaald. De coaches hebben een belangrijke rol gespeeld in de begeleiding van de grote groep medewerkers die hiermee aan de slag is gegaan. Ook wie zichzelf helemaal niet ‘technisch’ vond, bleek uiteindelijk prima uit de voeten te kunnen met het digitale leren en videobellen.” Zo volgden 450 medewerkers de training Werken met 0-jarigen, begeleid door de pedagogisch coaches.

Emotionele veiligheid

Vrijwel direct na de sluiting van de scholen en kinderopvang openden we onze deuren voor noodopvang. Kinderen van zorgmedewerkers en andere cruciale beroepen bleven welkom. “Ze werden soms wel op een andere groep of zonder de bekende vaste gezichten opgevangen. Soms zelfs ’s nachts. Dan is aandacht voor de emotionele veiligheid van de kinderen natuurlijk heel belangrijk. We hebben nóg nadrukkelijker gekeken naar wat ieder kind nodig had, zodat het zich ondanks de nieuwe situatie toch op zijn gemak voelde en lekker kon gaan spelen. De coaches hebben daar heel veel in kunnen betekenen.”

Terug naar de praktijk

“Dat de coaches sinds een paar weken weer op de locaties kunnen werken, is echt een verademing. Ze houden afstand, maar kunnen zo prima hun werk doen. Eindelijk weer in de praktijk aan de slag,” vertelt Liesbeth.

Elk kwartaal ligt de nadruk van de coaching weer op andere onderwerpen. Er is op dit moment bijvoorbeeld extra aandacht voor bewegen met baby’s. Zo is nog minder in de wipper en meer tijd op de buik of rug op de mat spelen ontzettend goed om hun spieren sterker te maken. Ook is er nu aandacht voor het begeleiden van spel. Zowel bij vrij spel als georganiseerde activiteiten heb je als pedagogisch medewerker een belangrijke rol.

Daarnaast kijken de coaches hoe de kennis die is opgedaan in de trainingen, vorm krijgt in de praktijk. En is er veel aandacht voor vragen van individuele pedagogisch medewerkers. Liesbeth: “Ze stonden echt te popelen om ein-de-lijk weer op locatie aan de slag te gaan.”