Wetenschappers in de kinderopvang
News

Hoe kunnen we de taalontwikkeling het beste stimuleren? En hoe zorg je ervoor dat kinderen gezond eten en bewegen? Wij werken nauw samen met universiteiten om de kwaliteit van de kinderopvang, en dus de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind, verder te verbeteren.

Wetenschappers in de kinderopvang - Smallsteps kinderopvang

“Klopt het wat we doen? Dat is de grote vraag,” vertelt Mirjam Gevers. “Je kunt natuurlijk werken vanuit een onderbuikgevoel, maar ik heb liever een goede onderbouwing.” Mirjam studeerde pedagogiek en heeft jarenlang als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. “Mijn hart gaat uit naar de vertaling naar de praktijk. Wat je als wetenschapper bedenkt, moet wel werken, anders heb je er niks aan. En dat is precies waar mijn collega Helen Faasse en ik mee bezig zijn nu: we monitoren continu activiteiten op de locaties. Ook werken we nauw samen met de universiteiten en hbo’s. We ontwikkelen en begeleiden pilots op onze locaties. En coachen studenten bij hun (afstudeer)onderzoeken.”

Kennis delen

Het kan dus maar zo gebeuren dat jouw locatie wordt benaderd om mee te doen met één van de onderzoeken. En dat we jou ook vragen om mee te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om observaties op de groep, een gesprekje met je kind of we vragen je om een vragenlijst in te vullen. Je kind merkt er vaak niets van. Maar de impact is groot.

"Als ouder wil je natuurlijk dat je kind happy is."

Als je meedoet, draag je bij aan de ontwikkeling van de kinderopvang. De onderzoeksresultaten vertalen we immers niet alleen naar ons pedagogisch beleid en naar relevante trainingen voor onze medewerkers. We delen de kennis ook met pedagogen en andere kinderopvang-experts buiten onze organisatie. Zodat uiteindelijk ieder kind ervan kan profiteren. “En daar gaat het om. Daar zit ook mijn liefde voor dit werk,” zegt Mirjam. “Kindontwikkeling is afhankelijk van de wereld die volwassenen voor hen creëren. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe ziet de omgeving eruit? Wat doen we voor activiteiten? De kinderjaren zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling, dat móeten we gewoon goed doen.”

Goede start

Goede kinderopvang biedt een veilige basis. Het is een plek waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. En meer. Positieve interactie met leeftijdsgenootjes en de pedagogisch medewerkers zorgt ook voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Het geeft kinderen zelfvertrouwen en veerkracht. En ze leren waarden en normen kennen. “Dat is fijn voor nu en voor later. Want kinderen die een goede start maken, zitten later vaak beter in hun vel. Uiteindelijk wil je als ouder natuurlijk dat je kind happy is,” besluit Mirjam haar verhaal. “Daar dragen wij graag aan bij.”

>> Ben je benieuwd naar onze samenwerkingspartners en onderzoeken? Op de website van KidsFoundation lees je er alles over.