Elke locatie van Smallsteps heeft een oudercommissie. Ook klachten van oudercommissies nemen we serieus. Bespreek het eerst met de locatiemanager. Komen jullie er samen niet uit, of wil je het liever niet met de locatiemanager bespreken, dan kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.

In onze klachtenprocedure en het klachtenreglement voor oudercommissies lees je welke stappen we daarin volgen, en waar of bij wie je terecht kunt.

URL Page
suggesties-vragen-klachten