Komen jullie er samen niet uit, dan kun je ons klachtenformulier invullen. Hoe deze procedure verloopt, lees je in ons klachtenreglement. Uiteindelijk streven we er altijd naar om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Elk jaar leveren we bij de GGD ons klachtenjaarverslag aan. In dit rapport kun je onder meer lezen hoe we klachten hebben opgelost en afgehandeld. Dit rapport kan iedereen bij ons opvragen. En mocht je niet tevreden zijn over een klachtafhandeling dan kun je terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.

URL Page
suggesties-vragen-klachten