Er bestaan verschillende benamingen voor peuteropvang, zoals peuterspeelzaal of voorschool. Elke gemeente heeft haar eigen benaming voor peuteropvang. Bij Smallsteps hebben we hier één benaming voor, namelijk peuteropvang.
 

URL Page
nl/locatiezoeker