Voorwaarden

Het is altijd fijn om heldere afspraken te maken. Wij doen dat ook graag met jou als ouder over de kinderopvang van je kind(eren). Naast de afspraken in het contract, dat je met ons hebt afgesloten, leggen we de overeenkomsten ook vast in algemene voorwaarden. Elk jaar zorgen we dat deze voorwaarden weer goed aansluiten bij de behoeftes van de kinderen en de kwaliteit van de kinderopvang.

Algemene voorwaarden

Voor alle Smallsteps-locaties gelden de algemene voorwaarden van de Branchorganisatie Kinderopvang.

Aanvullende voorwaarden vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn de voorwaarden van alle Smallsteps-locaties, horend bij Partou B.V. én Smallsteps B.V., geharmoniseerd. De onderstaande Aanvullende voorwaarden zijn dus vanaf 1 januari a.s. van toepassing voor alle Smallsteps-locaties:

Aanvullende voorwaarden tussenschoolse opvang

Voor onze tussenschoolse opvang (tso) gelden onderstaande aanvullende voorwaarden.

*Volledigheidshalve informeren wij je dat er slechts één verschil is in de voorwaarden, namelijk dat wij – zolang wij formeel nog twee aparte organisaties zijn - voor de Partou-locaties horend bij Partou B.V., het Partou gebruiken. Deze versie vind je op de site www.partou.nl. Verder zijn de voorwaarden inhoudelijk geheel identiek.