Ouders helpen Smallsteps continu verbeteren
Nieuws

Smallsteps wil continu verbeteren. Daarom organiseerden we in maart ruim 100 ‘klantarena’s’. In de klantarena’s gingen medewerkers en ouders op de eigen Smallsteps locatie met elkaar in gesprek. Doel: onze kinderopvang nóg beter te maken. Dat leverde vele mooie complimenten en ook waardevolle verbeterpunten op.

In de klantarena vertellen ouders hoe ze de opvang van hun kind ervaren. Het gesprek vindt plaats in een opstelling met een binnenring met de ouders en de gespreksleider en een buitenring met alle medewerkers. De bijzondere vorm waarin het gesprek plaatsvindt en het type vragen zorgen voor een open sfeer. De medewerkers luisteren en gaan niet in discussie met de ouders. Zij kunnen wel verhelderende vragen stellen. In drie rondes komt aan bod wat er wordt gewaardeerd en wat kan worden verbeterd.

De oogst na ruim 100 klantarena’s: complimenten

Iedere locatie en ouder is uniek en daarom is de feedback altijd heel persoonlijk. Toch zijn er overeenkomsten te ontdekken. Ouders hebben veel vertrouwen in onze pedagogisch medewerkers. Vertrouwde vaste gezichten, persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij de ontwikkeling van ieder kind. Er is ook tevredenheid over de locatie: het pand, het interieur en de tuin. Het ziet er mooi en opgeruimd uit en er is een fijne sfeer. Tenslotte is het fijn dat er voldoende mogelijkheden zijn tot wijzigen of ruilen als dat een keer nodig is.

“Ik vind het zo fijn dat we het samen doen, samen opvoeden”

… en verbeterpunten

Ouders vertellen dat zij graag meer willen horen van wat er gedurende de dag gebeurt. Vaak is het contact bij het halen en brengen kort en is er alleen ruimte voor de feiten en niet de leuke verhalen. Naast de dagelijkse belevenissen is ook behoefte aan meer contact over de ontwikkeling van het kind.

De locatiemanagers hebben alle ouders geïnformeerd over de uitkomsten van hun klantarena en hoe de verbeterpunten worden opgepakt.   

Ouders die hebben deelgenomen aan de arena’s geven bijna allemaal aan dat dit een hele mooie manier is om met elkaar in gesprek te gaan. We willen de klantarena’s daarom herhalen. Een volgende keer ontvangen we graag nog meer ouders. Zo kunnen we onze kinderopvang continu verbeteren en meer afstemmen op de wensen van de ouders.